अन्तर्यात्रा

डॉ. दीप्ति गुप्ता


दर्द गुनगुनाए, तो कविता लहर आई - अली रज़ा
भाव मन्थन - डॉ. गोपालदास नीरज
शुभेच्छा - बालकवि बैरागी
अभिनन्दन - डॉ. लुदमिला खोकलॅव
सस्नेह-निवेदन - डॉ. दीप्ति गुप्ता

परिचय - डॉ. दीप्ति गुप्ता

सूचि
1 -
मेरा आकाश
2 -
सुख की हार
3 -
तलाश
4 -
द्वन्द्व
5 -
रिश्ते
6 - अँधेरा
7 - जीवन सार
8 - अन्तर्यात्रा
9 - भँवर
10 - काला चाँद
11 - बौराया मन
12 - अन्तरात्मा
13 - काँटा
14 - आत्मबल
15 - अभिलाषा
16 - बोझिल हवा
17 - अनुभूति
18 - निश्छल भाव
19 - पीड़ा सुख
20 - दुख का दर्द
21 - नारी
22 - अवमूल्यन
23 - दिन
24 - उधेड़ बुन
25 - बूढ़ा बचपन
26 - धरती का दुख
27 - ईमान को क्या....
28 - दुख विगलन
29 - पुरवा
30 - कर्मफल
31 - जीवन
32 - पानी
33 - वतन
34 - पुखराजी धूप
35 - रीता जीवन
36 - वक्तव्य
37 - सन्नाटा
38 -
गीत
39 - नेवोन्मेष
40 -
भाव - बिन्दु
41 - नयन - पीर

42 - सलोने बन्धन
42 - सपने
43 - परख
44 - खेद
45 - मुक्तक