"oantalaa" - ricayataa: mahakiva p.hirokr Aaoa
pv SaND - pYama sag
qdya -
1   2    3   4    5    6    7    8    9    10  ivakasa - 1    2    3    4    5    6
pNaya - 1    2    3    4    5    6    7     8    9    10    11    12    13
pmad - 1,    2    3,    4,    5,    6,    7,    8,    10